Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.661 ACTIEVE BEDRIJVEN - 936.022 CONTACTPERSONEN
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van GMS-Leuven, World Oceans ProtectionSolvas en SCDI.
  • Opleiding Sales & Marketing 19/02/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 19/03/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 14/03/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Laakdal (LITC!) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 14/03/2019 Hasselt (Corda Campus) Registratie

Vlaamse Jeugdraad verwijst kinderopvangvoorstel naar prullenbak

(Belga) "Een luchtkasteel, een lege doos en een vergiftigd geschenk." Dat vindt de Vlaamse Jeugdraad van het voorstel van de Vlaamse meerderheidspartijen om de buitenschoolse kinderopvang te veranderen. "Dit decreet nog snel voor het einde van deze regeerperiode regelen is voor niemand een goede zaak", klinkt het.

Regeringspartijen CD&V, N-VA en Open Vld hebben een voorstel klaar waarmee ze de organisatie van de buitenschoolse opvang willen hertekenen. Ze dringen daarbij aan op meer creativiteit van de steden en gemeenten. Een gemeente zou vervoer kunnen inleggen tussen de opvang en andere activiteiten of verenigingen zouden ook naar de opvang en scholen zelf kunnen trekken voor sport- of muziekles. Op termijn zouden de lokale besturen hier via het Gemeentefonds financiering voor krijgen. Voor de bestaande IBO's, of initiatieven buitenschoolse opvang, die nu gefinancierd worden via Kind en Gezin, komt er een overgangsperiode van zes jaar. De Vlaamse Jeugdraad, het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering op het vlak van kinder- en jeugdthema's, is helemaal niet te spreken over het voorstel. "Het ontwerp is een luchtkasteel, een lege doos, een vergiftigd geschenk. Drie redenen waarop dit ontwerp door élke ouder, élk kind, élke jongere, élke burgemeester en élke wellezende parlementair naar de prullenbak moet worden verwezen", klinkt het scherp. Het voorstel is volgens de Vlaamse Jeugdraad een luchtkasteel omdat het zich "laat meeslepen door een neoliberale logica". Terwijl uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren liefst meer tijd doorbrengen bij hun ouders, vertrekt dit voorstel van het belang voor de arbeidsmarkt. "Dit ontwerp spiegelt ons met andere woorden iets voor wat vele ouders en de meeste kinderen niet willen: nog meer tijd weg van elkaar." Volgens de raad krijgen de steden en gemeenten ook een "vergiftigd geschenk" doorgeschoven omdat de organisatie van de buitenschoolse opvang al jarenlang kampte met onvoldoende plaatsen en middelen. "Straks krijgt elke stad dus het vergiftigd geschenk om op te lossen waar Vlaanderen niet in slaagde: meer kinderopvang organiseren, voor exact hetzelfde budget." De Vlaamse Jeugdraad dringt er daarom bij de parlementsleden op aan het decreet niet goed te keuren. (Belga)Overige artikels
Infotheek
Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends