Vinden

Vijf dagen opleiding per jaar

Met de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk veranderde de interprofessionele opleidingsdoelstelling van 1,9% van de loonmassa in een interprofessionele opleidingsdoelstelling van gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar.

Omdat dat systeem echter verre van perfect is, wil de CD&V vanaf 1 januari 2022 in elke onderneming met meer dan twintig werknemers een individueel, meeneembaar en afdwingbaar recht van vijf dagen opleiding per werknemer per jaar invoeren. Dat kan via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waarin minstens vijf dagen opleiding per werknemer en per jaar zijn opgenomen.

In die cao moet echter ook worden opgenomen dat het niet gebruikte opleidingskrediet aan het einde van het jaar zal worden overgedragen naar het volgende jaar, zonder dat het mag worden afgetrokken van het opleidingskrediet van de werknemer van dat volgende jaar.

Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst moet vanaf 1 januari 2022 voorzien worden in een individuele opleidingsrekening met ten minste vijf dagen opleiding per jaar per werknemer. Ook daar geldt dat, indien het saldo in dat jaar niet wordt opgebruikt, het moet worden overgeheveld naar het volgende jaar.
Lees meer


 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776