Vinden

Vier dagen per week werken

Aangezien de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen op 10 november in het Staatsblad is verschenen, wordt het vanaf 20 november mogelijk om een werkweek in vier dagen van 9,5 uren te presteren. De werknemer moet dat wel schriftelijk aanvragen. Wanneer de werkgever weigert, moet hij binnen de maand schriftelijk zijn weigering motiveren.

Een logisch gevolg van het voorgaande is dat de werknemer die voor het stelsel kiest, geen zogenaamd vrijwillige overuren (artikel 25bis) kan presteren op de andere dagen van de week. Het akkoord wordt vastgelegd in een hernieuwbare overeenkomst voor zes maanden, die vijf jaar moet worden bewaard vanaf de einddatum die erin staat vermeld.

Vier keer 9.45 uren of 10 uren per dag werken, naargelang de week 39 of 40 uren telt, zal ook kunnen. In dat geval moeten de sociale partners echter voordien een collectieve overeenkomst sluiten die de toegelaten dagelijkse grens brengt op een aantal uren dat gelijk is aan de effectieve wekelijkse arbeidsduur gedeeld door vier.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169