Vinden

Verzekering slechte werking gewijzigd

Verkopers van multimediatoestellen bieden hun klanten bij aankoop van een gsm, iPad of computer vaak verzekeringsovereenkomsten aan die kunnen worden gebruikt om schade, slechte werking, verlies of diefstal van een toestel te vergoeden. De betaling van zulke overeenkomsten gebeurt meestal in maandelijkse termijnen. Sommige verzekeringsovereenkomsten voorzien een gratis dekking in de eerste maand of laten de maandelijkse premies geleidelijk stijgen voor de duur van het contract.

Om klanten te overhalen om een verzekeringsovereenkomst te sluiten, zetten verkopers vooral de gratis dekking in de eerste maand en de mogelijkheid om het contract in die periode op te zeggen in de verf. De FSMA is van mening dat die verkooptechniek haaks staat op de verplichting voor verkopers om na te gaan of de aangeboden verzekeringsovereenkomsten aansluiten bij de verlangens en behoeften van hun klanten en om enkel verzekeringsovereenkomsten voor te stellen die daarmee in overeenstemming zijn.

De geleidelijke stijging van de maandelijkse betalingen, aldus nog de FMSA, heeft tot gevolg dat klanten geen duidelijk zicht krijgen op hoeveel ze uiteindelijk moeten betalen voor hun verzekering. Daarom grijpt de FSMA in via de publicatie van een KB, dat op 3 november in het Belgisch Staatsblad verscheen (p. 79.423). Het werd tien dagen later van kracht en verbiedt de verkoop van dat type contracten. De verkoop ervan blijft wel toegelaten wanneer de verzekeringspremie niet is opgedeeld of wanneer ze is verdeeld in gelijke delen waarvan de betaling gelijkmatig over de duur van het contract is gespreid.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266