Vinden

Versnelling voor de Belgische normen

Normen vormen een bewijs voor kwaliteit en knowhow en zorgen er dan ook voor dat producten of diensten vlotter op andere markten kunnen worden aangeboden. De termijn die verstreek tussen het opstellen en het publiceren ervan, is lang een bron van frustratie geweest.

Sinds 1 april 2021 is die termijn echter aanzienlijk korter geworden door de invoering van nieuwe publicatieregels. De aankondiging en de modaliteiten voor het openbaar onderzoek voor ontwerpen van Belgische normen worden voortaan net als de normen zelf gepubliceerd op de website van het Bureau voor Normalisatie (NBN) en niet langer in het Belgisch Staatsblad.

De duur van een openbaar onderzoek bedraagt voortaan standaard twee maanden in de plaats van vijf en bovendien moeten de Belgische normen niet langer in een koninklijk besluit gehomologeerd worden. Die wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de ontwikkelingstermijn voor een Belgisch norm zes maanden korter wordt.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437