Vinden

Verruiming van de wet betreffende het welzijn naar bepaalde zelfstandigen

Omdat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers haar essentieel lijken, zou de PS graag van het huidige einde van de lockdown gebruikmaken om het toepassingsgebied van de wet betreffende het welzijn te verruimen naar zelfstandigen die zich in een “onevenwichtige arbeidsverhouding” ten opzichte van hun opdrachtgever bevinden.

Voorbeelden daarvan zijn bezorgers met een zelfstandigenstatuut, thuisverpleegkundigen met een zelfstandigenstatuut die via een opdrachtgever diensten verlenen, consultants die in de teams van een bedrijf werden opgenomen, zelfstandige bouwvakkers die deel uitmaken van een ploeg, journalisten met een zelfstandigenstatuut binnen een redactie enzovoort.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437