Vinden

Verruiming van de wet betreffende het welzijn naar bepaalde zelfstandigen

Omdat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers haar essentieel lijken, zou de PS graag van het huidige einde van de lockdown gebruikmaken om het toepassingsgebied van de wet betreffende het welzijn te verruimen naar zelfstandigen die zich in een “onevenwichtige arbeidsverhouding” ten opzichte van hun opdrachtgever bevinden.

Voorbeelden daarvan zijn bezorgers met een zelfstandigenstatuut, thuisverpleegkundigen met een zelfstandigenstatuut die via een opdrachtgever diensten verlenen, consultants die in de teams van een bedrijf werden opgenomen, zelfstandige bouwvakkers die deel uitmaken van een ploeg, journalisten met een zelfstandigenstatuut binnen een redactie enzovoort.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501