Vinden

Verplicht vaderschapsverlof

Het is een trend die bij de tijdsgeest past, maar de partijen lijken het er niet over eens te worden hoe lang het vaderschapsverlof moet worden.

Tijdens de vorige regeerperiode vroegen de groenen en de PS om de invoering van een verplicht vaderschapsverlof van 15 dagen.

Omdat de huidige periode zonder regering handig is om oude voorstellen, waarvan de cijfers zelden nog actueel zijn, weer op te rakelen, vraagt de PS nu opnieuw om een verplicht vaderschapsverlof, dat echter tot 10 dagen beperkt zou blijven.

Onlangs nog stelden de CD&V en het cdH (opnieuw) een gelijkaardig voorstel in, waarin het verlof eveneens tot 10 dagen beperkt bleef.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481