NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Verplicht geboorteverlof

Sinds 1 januari van dit jaar heeft elke werknemer, ongeacht zijn werkregeling, naar aanleiding van de geboorte van een kind van wie de afstamming langs zijn zijde vaststaat, recht op twintig dagen verlof, op te nemen binnen een periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling. Omdat er mogelijk druk kan zijn vanuit de werkgever, zou de PS dat recht liever omzetten naar een plicht, zodat het verlof verplicht zou worden.

Maar als je een werknemer de vrijheid ontzegt om zelf zijn vakantie te kiezen, ontneem je hem dan eigenlijk ook niet een deel van zijn inkomen? Hij behoudt zijn volledige loon immers alleen de eerste drie dagen. De volgende zeventien dagen krijgt hij van zijn ziekenfonds een vergoeding ter hoogte van 82% van zijn brutoloon. Daarvoor geldt bovendien een bovengrens.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends