NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Verplicht geboorteverlof

Sinds 1 januari van dit jaar heeft elke werknemer, ongeacht zijn werkregeling, naar aanleiding van de geboorte van een kind van wie de afstamming langs zijn zijde vaststaat, recht op twintig dagen verlof, op te nemen binnen een periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling. Omdat er mogelijk druk kan zijn vanuit de werkgever, zou de PS dat recht liever omzetten naar een plicht, zodat het verlof verplicht zou worden.

Maar als je een werknemer de vrijheid ontzegt om zelf zijn vakantie te kiezen, ontneem je hem dan eigenlijk ook niet een deel van zijn inkomen? Hij behoudt zijn volledige loon immers alleen de eerste drie dagen. De volgende zeventien dagen krijgt hij van zijn ziekenfonds een vergoeding ter hoogte van 82% van zijn brutoloon. Daarvoor geldt bovendien een bovengrens.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580