Vinden

Vermomde sociale inspecteurs?

Dat is het recentste idee van de sp.a, voor wie de “bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie” zoals die via de wet van 15 januari 2018 in het Sociaal Strafwetboek is opgenomen, te beperkt is. De sociale inspecteurs mogen zich weliswaar voordoen als klanten of potentiële werknemers, maar ze mogen dat alleen wanneer er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie of na een klacht of melding en ondersteund door de resultaten van datamining en datamatching. Bovendien is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

Twintig maanden nadat de wet die mysterycalls op de arbeidsmarkt mogelijk maakt, van kracht werd, zijn er amper twee onderzoeken uitgevoerd. Dat magere resultaat bracht de sp.a ertoe te vragen dat de sociale inspecteurs een bedrijf mogen benaderen door zich voor te doen als klanten zonder zich bekend te moeten maken als inspecteurs of zonder te moeten meedelen dat de vaststellingen die ze tijdens hun bezoek doen, kunnen worden gebruikt in het kader van de controle van de naleving van de twee wetten van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en tegen de discriminatie tussen vrouwen en mannen, evenals de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Die nieuwe bevoegdheid die de sociale inspecteurs zouden krijgen, kan alleen worden uitgeoefend “indien nodig”. Zet dat bij gebrek aan voorzorgsmaatregelen echter niet aan tot uitlokking?
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Wetstraat
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634