Vinden

Vermomde sociale inspecteurs?

Dat is het recentste idee van de sp.a, voor wie de “bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie” zoals die via de wet van 15 januari 2018 in het Sociaal Strafwetboek is opgenomen, te beperkt is. De sociale inspecteurs mogen zich weliswaar voordoen als klanten of potentiële werknemers, maar ze mogen dat alleen wanneer er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie of na een klacht of melding en ondersteund door de resultaten van datamining en datamatching. Bovendien is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

Twintig maanden nadat de wet die mysterycalls op de arbeidsmarkt mogelijk maakt, van kracht werd, zijn er amper twee onderzoeken uitgevoerd. Dat magere resultaat bracht de sp.a ertoe te vragen dat de sociale inspecteurs een bedrijf mogen benaderen door zich voor te doen als klanten zonder zich bekend te moeten maken als inspecteurs of zonder te moeten meedelen dat de vaststellingen die ze tijdens hun bezoek doen, kunnen worden gebruikt in het kader van de controle van de naleving van de twee wetten van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en tegen de discriminatie tussen vrouwen en mannen, evenals de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Die nieuwe bevoegdheid die de sociale inspecteurs zouden krijgen, kan alleen worden uitgeoefend “indien nodig”. Zet dat bij gebrek aan voorzorgsmaatregelen echter niet aan tot uitlokking?
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501