Vinden

Verlof voor mantelzorg

Sinds 1 september 2020 kan elke werknemer die is erkend als mantelzorger aan zijn werkgever dit nieuwe thematische verlof vragen, dat door de wet van 17 mei 2019 in het leven werd geroepen. Die wet moest een jaar geleden eigenlijk al van kracht worden, maar aangezien de wetgever geen tijd meer had om de uitvoeringsbesluiten op te stellen, werd dat uitgesteld.

Op 26 juni is uiteindelijk een koninklijk besluit gepubliceerd dat de kwestie regelt (pagina 46.705). De werknemer die verlof voor mantelzorg wil opnemen, moet bij zijn ziekenfonds middels een verklaring op erewoord een erkenning als mantelzorger aanvragen. 

Wordt er binnen de twaalf maanden geen beslissing genomen, dan wordt de betrokkene ambtshalve als mantelzorger erkend. Die erkenning blijft vanaf de datum van de ondertekening van de verklaring op erewoord een jaar geldig, maar kan worden verlengd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654