Vinden

Verlof voor mantelzorg

Sinds 1 september 2020 kan elke werknemer die is erkend als mantelzorger aan zijn werkgever dit nieuwe thematische verlof vragen, dat door de wet van 17 mei 2019 in het leven werd geroepen. Die wet moest een jaar geleden eigenlijk al van kracht worden, maar aangezien de wetgever geen tijd meer had om de uitvoeringsbesluiten op te stellen, werd dat uitgesteld.

Op 26 juni is uiteindelijk een koninklijk besluit gepubliceerd dat de kwestie regelt (pagina 46.705). De werknemer die verlof voor mantelzorg wil opnemen, moet bij zijn ziekenfonds middels een verklaring op erewoord een erkenning als mantelzorger aanvragen. 

Wordt er binnen de twaalf maanden geen beslissing genomen, dan wordt de betrokkene ambtshalve als mantelzorger erkend. Die erkenning blijft vanaf de datum van de ondertekening van de verklaring op erewoord een jaar geldig, maar kan worden verlengd.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808