Vinden

Verliest de spaarder een deel van zijn kapitaal?

Tak 21-verzekeringen kunnen als gevolg van de eraan verbonden kosten en de huidige lage rentevoeten op de vervaldag een negatief rendement hebben. Die waarschuwing van de FSMA is voor heel wat spaarders ongetwijfeld een koude douche.

Ondanks een sterke daling van de inningen door de invoering in 2013 van een belasting van 2% blijft het product bijzonder populair: in 2018 trok het meer dan 6 miljard euro aan. Voor de spaarder gaat het om een zeker product, aangezien hij op de einddatum zijn kapitaal plus de interesten ontvangt. Van dat kapitaal moeten echter de kosten en de belastingen worden afgetrokken. In principe worden die door de interesten gecompenseerd.

Die laatste zijn al een tijd zo goed als onbestaande, zodat de geïnvesteerde premies op de vervaldatum of op het moment van afkoop mogelijk niet volledig worden terugbetaald, zo waarschuwt de FSMA, die de consument bovendien oproept om met die elementen rekening te houden wanneer hij voor een tak 21-verzekering kiest.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Wetstraat
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493