NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Verlies van het recht van sturen, maar wanneer?

Vorig jaar spraken de Belgische rechtbanken meer dan 105.000 keer een verval van recht van sturen uit. Voor de veroordeelde gaat dan een onzekere periode in: hij weet dat hij op een bepaald moment zijn recht van sturen verliest, maar hij weet niet precies wanneer. Dat gooit niet alleen zijn eigen persoonlijke of professionele planning overhoop, maar vaak ook die van zijn omgeving. Volgens de huidige praktijk wordt een rijverval betekend door de wijkagent en begint het te lopen op de vijfde werkdag daarna.

De termijn waarbinnen de betekening gebeurt, is echter bijzonder variabel. Als gevolg daarvan verloopt er soms heel wat tijd tussen de datum van het vonnis waarin het verval van het recht van sturen als straf wordt uitgesproken en de datum waarop dat verval effectief als sanctie ingaat. De N-VA wil dat dan ook uniformiseren en vraagt dat het verval twee maanden nadat het vonnis waarbij het als straf werd uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan.
Lees meer

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580