Vinden

Verlenging van het overbruggingsrecht tot het einde van het jaar

Het overbruggingsrecht vormde voor honderdduizenden zelfstandigen een meer dan welkome reddingsboei. De maatregel is echter beperkt in de tijd. Omdat de crisis voortduurt, vreest het cdH voor een bloedbad. Daarom vraagt ze de verlenging van het covid-19-overbruggingsrecht tot 31 maart 2021 met de mogelijkheid tot verlenging, indien nodig, tot 30 juni 2021.

Voorts vraagt ze om een verlenging van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart tot 31 december 2020. De partij zou meteen ook het door de zelfstandigen verschuldigde bijdragepercentage voor het derde en het vierde kwartaal van dit jaar tot nul willen terugbrengen.

Ten slotte wil ze voor het eerste kwartaal van 2021 het bijdragepercentage met de helft verminderd zien voor de zelfstandigen die in de loop van dat kwartaal gedurende minstens 30 dagen het overbruggingsrecht genoten.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Neen aan de wet van de sterkste

Neen aan de wet van de sterkste - Brochure over misbruik van economische afhankelijkheid, agressieve of oneerlijke marktpraktijken en onrechtmatige bedingen.

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457