Vinden

Verlenging van de belastingvermindering voor giften

Door de opeenvolgende lockdowns zagen heel wat organisaties en vzw’s van groot maatschappelijk belang hun inkomsten dalen. Dat verlies werd deels gecompenseerd door giften, die fiscaal werden aangemoedigd. Aangezien de crisis blijft duren, vragen het cdH en DéFI om de fiscale steun die in 2020 werd gegeven, in 2021 te verlengen.

Het percentage van de belastingvermindering van 45% zou op 60% blijven voor giften gedaan in 2021 en het totale bedrag van de giften waarvoor een belastingvermindering kan worden toegekend en dat in principe beperkt is tot 10%, zou net als in 2020 op 20% worden gelegd voor giften die natuurlijke personen in 2021 doen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992