Vinden

Verlenging betalingsfaciliteiten zelfstandigen in moeilijkheden

Sinds de opkomst van het coronavirus horen we niets meer over appelen en peren, rundvlees of met de Afrikaanse varkenspest besmet varkensvlees. Het gaat nochtans om drie sectoren die een crisis doormaken. In die mate zelfs dat de RSVZ heeft beslist om de betalingsfaciliteiten voor zelfstandigen in die drie sectoren te verlengen.

Op aanvraag kunnen ze de betaling van hun voorlopige bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen. Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021 en die van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De betrokken zelfstandigen moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds vóór 15 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen en vóór 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501