Vinden

Verkeersboetes stijgen

Het is zover. De programmawet waarmee een ‘administratieve toeslag’ van 8,84 of 25,32 euro wordt ingevoerd die aan elke overtreder wordt opgelegd, is op 29 juni in het Staatsblad verschenen.

De maatregel werd inderhaast goedgekeurd en weggemoffeld tussen een heleboel andere, die hoofdzakelijk over de farmaceutische sector gaan, zonder dat er echt een antwoord komt op een nochtans essentiële vraag. Is die toeslag, die officieel wordt ingevoerd om de werkingskosten te dekken, in werkelijkheid geen belasting die zo niet mag worden genoemd?

Toen hij daarover door de Raad van State werd ondervraagd, maakte de regeringsvertegenwoordiger er geen geheim van dat het inderdaad de bedoeling van de indieners van het voorstel was om een belasting in het leven te roepen.

En voor wie er nog aan zou twijfelen: een verkozene van de N-VA onthulde zonder enige tegenspraak in de commissie dat de regering in haar begrotingscontrole rekende op 15 miljoen euro extra inkomsten die moesten voortvloeien uit die maatregel en dat dat bedrag ook was geboekt als een bijkomend budget voor de FOD Justitie.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593