Vinden

Verhoogde aftrek voor publiek toegankelijke laadpalen

Een laadpaal wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer iedereen die over een elektrische wagen beschikt, hem minstens tijdens de gebruikelijke openingsuren of tijdens de gebruikelijke sluitingsuren van het bedrijf kan gebruiken. Die laadpalen kunnen zich bijvoorbeeld bevinden op vrij toegankelijke parkings van winkelcentra, supermarkten, boetieks of kantoren.

Ondernemingen die in dat type laadpalen investeren, krijgen een vermindering van 200% voor de bedragen die ze investeren tussen 1 september 2021 en 31 december 2022. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 is dat nog 150%. De verhoogde vermindering wordt echter maar verleend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de laadpaal effectief publiek toegankelijk is, dus wanneer de laadpaal operationeel is en aangemeld bij de FOD Financiën, die zal instaan voor de vermelding ervan op eafo.eu, de webstek van het Europese observatorium voor alternatieve brandstoffen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941