Vinden

Vergroening van het bedrijfswagenpark

We mogen er niet blind voor zijn dat het vooral de hoge loonkosten zijn die bedrijfswagens zo populair maken. Vandaag maakt een wagen integraal deel uit van heel wat loonpakketten. Ze kunnen dan ook moeilijk afgeschaft of belast worden zonder dat dat invloed heeft op de lonen van de werknemers.

Wat echter wel kan, zo stelt de Open Vld, is ervoor zorgen dat die bedrijfswagens milieuvriendelijker worden. Vandaar het idee om vanaf 1 januari 2023 de solidariteitsbijdrage op te trekken voor alle bedrijfswagens die een CO2-uitstoot hoger dan nul hebben en ervoor te zorgen dat elke bedrijfswagen met een CO2-uitstoot boven nul vanaf 1 januari 2028 in het kader van socialezekerheidsbijdragen op dezelfde manier wordt belast als gewoon loon.

Volgens de indieners van het voorstel hebben de werkgevers dankzij de periode van vijf jaar ruimschoots de tijd om samen met de leasingmaatschappijen te bekijken hoe ze hun bedrijfswagens kunnen vergroenen. Het voorstel vormt dan ook geen enkel probleem voor de bestaande wagenparken.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336