Vinden

Vergroening van het bedrijfswagenpark

We mogen er niet blind voor zijn dat het vooral de hoge loonkosten zijn die bedrijfswagens zo populair maken. Vandaag maakt een wagen integraal deel uit van heel wat loonpakketten. Ze kunnen dan ook moeilijk afgeschaft of belast worden zonder dat dat invloed heeft op de lonen van de werknemers.

Wat echter wel kan, zo stelt de Open Vld, is ervoor zorgen dat die bedrijfswagens milieuvriendelijker worden. Vandaar het idee om vanaf 1 januari 2023 de solidariteitsbijdrage op te trekken voor alle bedrijfswagens die een CO2-uitstoot hoger dan nul hebben en ervoor te zorgen dat elke bedrijfswagen met een CO2-uitstoot boven nul vanaf 1 januari 2028 in het kader van socialezekerheidsbijdragen op dezelfde manier wordt belast als gewoon loon.

Volgens de indieners van het voorstel hebben de werkgevers dankzij de periode van vijf jaar ruimschoots de tijd om samen met de leasingmaatschappijen te bekijken hoe ze hun bedrijfswagens kunnen vergroenen. Het voorstel vormt dan ook geen enkel probleem voor de bestaande wagenparken.
Lees meer

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief