NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Vergoeding voor telecomstoring die meer dan 12 uur duurt

Zonder telecommunicatie valt een deel van de economische activiteit stil. De schade kan groot zijn, zeker voor handelszaken waar gewoonlijk met een bankkaart wordt betaald. Daarom kondigde de toenmalige minister voor telecommunicatie in 2018 al aan dat er een compensatieregeling zou komen voor gebruikers die het slachtoffer zijn van storingen.

Omdat die regeling er nooit kwam, stelt de N-VA voor om elke abonnee die te maken krijgt met storingen die langer dan 12 uur duren een vergoeding toe te kennen waarvan de hoogte afhangt van zowel de maandelijkse vaste vergoeding als de duur van de storing.

Om de compensatieregeling zo eenvoudig mogelijk te houden, zal het minimumbedrag van de dagvergoeding steunen op de totale vaste maandvergoeding, zelfs voor contracten die meerdere pakketten (televisie, internet of telefonie) omvatten. Wel zouden alleen die individuele abonnees worden vergoed die verblijven of gevestigd zijn in een zone waar een storing plaatsvond.

Met de onbeschikbaarheid van Facebook of Twitter wordt geen rekening gehouden omdat, zo staat in de tekst te lezen, het niet om elektronische communicatiediensten gaat, maar simpelweg om op het internet beschikbare toepassingen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends