NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Vergoeding voor telecomstoring die meer dan 12 uur duurt

Zonder telecommunicatie valt een deel van de economische activiteit stil. De schade kan groot zijn, zeker voor handelszaken waar gewoonlijk met een bankkaart wordt betaald. Daarom kondigde de toenmalige minister voor telecommunicatie in 2018 al aan dat er een compensatieregeling zou komen voor gebruikers die het slachtoffer zijn van storingen.

Omdat die regeling er nooit kwam, stelt de N-VA voor om elke abonnee die te maken krijgt met storingen die langer dan 12 uur duren een vergoeding toe te kennen waarvan de hoogte afhangt van zowel de maandelijkse vaste vergoeding als de duur van de storing.

Om de compensatieregeling zo eenvoudig mogelijk te houden, zal het minimumbedrag van de dagvergoeding steunen op de totale vaste maandvergoeding, zelfs voor contracten die meerdere pakketten (televisie, internet of telefonie) omvatten. Wel zouden alleen die individuele abonnees worden vergoed die verblijven of gevestigd zijn in een zone waar een storing plaatsvond.

Met de onbeschikbaarheid van Facebook of Twitter wordt geen rekening gehouden omdat, zo staat in de tekst te lezen, het niet om elektronische communicatiediensten gaat, maar simpelweg om op het internet beschikbare toepassingen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580