Vinden

Verenigingswerk nog toegelaten

Als gevolg van het besluit van het Grondwettelijk Hof is het sinds 1 januari niet meer mogelijk om volgens de bijklusregels activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger. In de wet van 24 december 2020 (BS van 31 december 2020) is echter een aangepaste regeling opgenomen die een jaar geldt, maar alleen voor de sportsector. In de tekst is een overzicht opgenomen van toegelaten activiteiten.

Dat gaat vrij breed. Zo is bijvoorbeeld occasionele hulp of ondersteuning bij het administratief beheer toegelaten, net als bij het opmaken van nieuwsbrieven of websites, het organiseren van lezingen of presentaties in de sportsector enzovoort. Werken aan vastgoed, zoals de renovatie van een kantine, de aanleg van terreinen enzovoort zijn niet toegelaten in het kader van verenigingswerk.

Een vereniging die verenigingswerkers in dienst neemt is een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan de RSZ. Daar komt nog een belastingheffing van 10% bovenop.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992