Vinden

Verenigingswerk kan alleen nog in de sport

Dat is de noodoplossing die de huidige regering heeft bedacht om van het door de vorige regering nagelaten kluwen af te raken. In april vernietigde de Raad van State immers wegens een duidelijke schending van het beginsel inzake gelijkheid en non-discriminatie de wet van 2 juli 2018 betreffende het verenigingswerk, waarbij de raad wel de uitwerking behield van de geschrapte bepalingen voor prestaties geleverd tot en met 31 december.

Drie maanden later kwam er op een nieuwe, door de Open Vld voorgestelde versie dezelfde kritiek van zowel de Raad van State als de Nationale Arbeidsraad. De regering ging echter koppig door, met als resultaat een tijdelijke - tot 31 december 2021 geldende - en onvolmaakte wet. De nieuwe wet beperkt het verenigingswerk immers tot de sportsector, zodat bijna een derde van de werknemers die onder het vorige stelsel hoofdzakelijk in de sociaal-culturele sector actief waren, nu is uitgesloten.

De (geïndexeerde) bovengrens van 6.000 euro per jaar blijft behouden, maar de fiscus passeert voortaan tweemaal aan de kassa met een belasting van 10% ten laste van de werknemer en een solidariteitsbijdrage van eveneens 10% ten laste van de organisatie.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617