Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Verenigingswerk, deeleconomie en occasioneel werk worden samengeteld

Verenigingswerk, werk in de deeleconomie en occasioneel werk tussen burgers vallen alle drie onder een specifiek fiscaal stelsel. Hoe daar uw weg in vinden?

De FOD Financiën zette voor elk van de drie een reeks FAQ’s online. Voor elk stelsel geldt een fiscale vrijstelling tot 6.130 euro op jaarbasis.

Een goudmijn? Niet echt: de verplaatsingskosten en de eventuele algemene kosten zijn inbegrepen in dat bedrag, waarbij bovendien ook nog de bedragen voor de drie hierboven genoemde aanvullende activiteiten worden opgeteld.

Let ook op voor de lijst met toegelaten activiteiten. Een aanvullende activiteit ten voordele van een medeburger mag, bijvoorbeeld, niet op regelmatige basis worden uitgevoerd. Elke week het gazon van de buurman maaien, kan dus niet!

Hou daarnaast rekening met uw statuut. Een arbeider uit de bouwsector kan probleemloos kleine onderhoudsklusjes uitvoeren in een gebouw in het kader van occasionele dienstverlening onder burgers. Als daarentegen een zelfstandige tuinier tegelijkertijd zijn activiteit in de reële economie uitoefent en in het kader van occasionele dienstverlening onder burgers, dan worden zijn inkomsten uit die laatste activiteit beschouwd als beroepsinkomsten, ongeacht hoe hoog ze zijn.
Lees meer
Lees meer
Lees meer Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends