Vinden

Vereenvoudigen, vereenvoudigen

Ondanks alle mooie woorden neemt de administratieve last niet af, integendeel. Die vormt voor zelfstandigen en kmo’s een van de belangrijkste obstakels voor hun groei. Personen die dagelijks met nutteloze administratieve verplichtingen worden geconfronteerd, zijn uiteraard het best geplaatst om die te identificeren.

Op basis van die bevinding nodigt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo elke betrokken persoon uit om hem voorstellen tot vereenvoudiging te bezorgen, die na controle aan de bevoegde overheid worden overgemaakt. Ook voorstellen tot deregulering zijn welkom en alle domeinen - startersverplichtingen, fiscaliteit, sociale verplichtingen, beroepsspecifieke verplichtingen, milieunormen, verplichtingen inzake vervoer, ... - komen in aanmerking.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979