NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Verankering van de toegankelijkheid van financiële dienstverlening

Volgens Vooruit verdwijnen er gemiddeld om de twee dagen drie bankautomaten. Ten opzichte van 2015 is hun aantal met 37% afgenomen. Als gevolg daarvan geraakt meer dan een kwart van de Belgen moeilijk aan cash, tegenover amper 15% drie jaar geleden. Geen enkele lidstaat van de eurozone, zo blijkt uit een studie die de Europese Centrale Bank in 2022 uitvoerde, behaalt een dergelijk slecht resultaat.

Batopin, zo vervolgt Vooruit, “lijkt voorlopig geen betere dienstverlening te kunnen garanderen, integendeel”. Daarom vraagt de partij om in de Bankwet de principes van de universele financiële dienstverlening op te nemen en zo de in ons land actieve retailbanken te verplichten om die dienstverlening aan te bieden.

Daarnaast vraagt Vooruit om de effectieve toegankelijkheid van de diensten te garanderen door de aanwezigheid van agentschappen, selfbankingtoestellen en geldautomaten op een minimale afstand van de burger en aan een redelijke prijs. Het garanderen van de fysieke toegankelijkheid tot de financiële dienstverlening wordt op die manier een bedrijfsuitoefeningsvoorwaarde.

Indien de kredietinstellingen hun verplichtingen niet nakomen, kan de toezichthouder sancties treffen of dwingende maatregelen nemen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends