NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Verankering van de toegankelijkheid van financiële dienstverlening

Volgens Vooruit verdwijnen er gemiddeld om de twee dagen drie bankautomaten. Ten opzichte van 2015 is hun aantal met 37% afgenomen. Als gevolg daarvan geraakt meer dan een kwart van de Belgen moeilijk aan cash, tegenover amper 15% drie jaar geleden. Geen enkele lidstaat van de eurozone, zo blijkt uit een studie die de Europese Centrale Bank in 2022 uitvoerde, behaalt een dergelijk slecht resultaat.

Batopin, zo vervolgt Vooruit, “lijkt voorlopig geen betere dienstverlening te kunnen garanderen, integendeel”. Daarom vraagt de partij om in de Bankwet de principes van de universele financiële dienstverlening op te nemen en zo de in ons land actieve retailbanken te verplichten om die dienstverlening aan te bieden.

Daarnaast vraagt Vooruit om de effectieve toegankelijkheid van de diensten te garanderen door de aanwezigheid van agentschappen, selfbankingtoestellen en geldautomaten op een minimale afstand van de burger en aan een redelijke prijs. Het garanderen van de fysieke toegankelijkheid tot de financiële dienstverlening wordt op die manier een bedrijfsuitoefeningsvoorwaarde.

Indien de kredietinstellingen hun verplichtingen niet nakomen, kan de toezichthouder sancties treffen of dwingende maatregelen nemen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends