Vinden

Ventileer tegen virussen

Voor één keer zijn de deskundigen het eens: de hygiëneregels volgen, voldoende afstand houden en vooral activiteiten in de buitenlucht beoefenen, zijn drie efficiënte middelen tegen het coronavirus. Maar niet alle activiteiten kunnen buiten plaatsvinden.

Een langer verblijf in een slecht verluchte ruimte in het gezelschap van een zieke persoon verhoogt aanzienlijk het risico op besmetting, zo stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR), zelfs als de afstandsregels worden nageleefd. De HGR beveelt dan ook aan om werkruimten te ventileren met 50 tot 80 m3 verse lucht per uur en per persoon. Recirculatie van de lucht wordt sterk afgeraden.

Hoe kun je echter weten of een lokaal voldoende wordt verlucht? Door een CO2-meter te installeren, aldus de HGR in een uitvoerig gemotiveerd advies. Het CO2-gehalte in de omgevingslucht is immers een onrechtstreekse indicator van het ventilatieniveau. Het is het best om dat gehalte zo laag mogelijk te houden, en zeker onder 800 ppm.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992