Vinden

Vennootschapsbijdrage uitgesteld tot september

Net als vorig jaar krijgen de ondernemingen zes maanden extra om hun jaarlijkse bijdrage in het kader van het sociale statuut van de zelfstandigen te betalen. Gewoonlijk moet de bijdrage immers tegen 1 juli betaald zijn.

Dit jaar zullen ondernemers echter opnieuw vanaf 1 september pas de oproep ontvangen om de bijdrage te betalen tegen ten laatste 31 december. Het bedrag - 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste boekjaar niet meer dan 706.579,60 euro bedraagt en 868,00 euro als het hoger ligt - blijft ongewijzigd. (BS 13 april, p. 32.911)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437