Vinden

Vennootschapsbijdrage blijft ongewijzigd

Goed nieuws: de bijdrage voor 2019 die vennootschappen moeten betalen en die sinds de jaren ‘90 bestemd is voor de financiering van het sociale statuut van de zelfstandigen, wijzigt niet.

Net als in 2018 bedraagt de bijdrage afhankelijk van het balanstotaal 347,50 of 868 euro. Het balanstotaal werd echter wel opgetrokken tot 700.247,09 euro.

Er wordt rekening gehouden met het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar, in principe het boekjaar 2017 dus. Zoals steeds moet de bijdrage ten laatste op 30 juni betaald zijn.
Lees meer

 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief