NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Veertien dagen om te betalen

De Kamer keurde onlangs het wetsontwerp goed houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht. Daarmee wordt een bovengrens ingevoerd voor invorderingskosten en wordt het principe dat de eerste herinnering gratis is, bekrachtigd. De consument krijgt bovendien een termijn van veertien dagen - die de facto tot zeventien dagen wordt verlengd wanneer de herinnering via de post wordt verzonden - alvorens er invorderingskosten kunnen worden aangerekend.

Omdat ze vindt dat een dergelijke termijn kan wegen op de financiën van bepaalde ondernemingen diende de N-VA op het laatste ogenblik nog een amendement in om hem van veertien tot zeven dagen terug te brengen. De partij kreeg daar tijdens de plenaire vergadering echter onvoldoende steun voor.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580