NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Veertien dagen om te betalen

De Kamer keurde onlangs het wetsontwerp goed houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht. Daarmee wordt een bovengrens ingevoerd voor invorderingskosten en wordt het principe dat de eerste herinnering gratis is, bekrachtigd. De consument krijgt bovendien een termijn van veertien dagen - die de facto tot zeventien dagen wordt verlengd wanneer de herinnering via de post wordt verzonden - alvorens er invorderingskosten kunnen worden aangerekend.

Omdat ze vindt dat een dergelijke termijn kan wegen op de financiën van bepaalde ondernemingen diende de N-VA op het laatste ogenblik nog een amendement in om hem van veertien tot zeven dagen terug te brengen. De partij kreeg daar tijdens de plenaire vergadering echter onvoldoende steun voor.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends