Vinden

Variabele werkroosters: termijn van zeven dagen

Om ervoor te zorgen dat deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hun werk beter met hun privéleven kunnen combineren, besliste de regering om de mededelingstermijn voor hun werkrooster van vijf naar zeven dagen te brengen. Er blijven sectorale uitzonderingen mogelijk, maar de termijn mag in geen geval korter zijn dan drie werkdagen.

Aangezien de maatregel ertoe leidt dat de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) en de arbeidsreglementen moeten worden aangepast, komt er een overgangsperiode. De huidige cao’s blijven in principe van toepassing tot er een nieuwe cao is afgesloten en uiterlijk tot 31 december 2022. Als er voor 1 januari 2023 geen nieuwe sectorale cao in werking is getreden, dan zijn de bestaande cao’s vanaf die datum niet langer van toepassing en geldt er vanaf dan een minimale mededelingstermijn van zeven werkdagen.

Bepaalde paritaire comités hebben momenteel een cao waarin een termijn van minder dan drie werkdagen is opgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de tuinbouw en de schoonmaaksector, waar de cao’s nog tot 31 december 2022 mogen worden toegepast tot ze niet langer van kracht zijn.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169