Vinden

Variabele vergoeding: maximaal 30%?

Komt het de wetgever toe de criteria te bepalen op basis waarvan de vergoeding van bestuurders en bedrijfsleiders moet worden berekend of beoordeeld?

In onze vrijemarkteconomie ligt het antwoord voor de hand en het is dan ook logisch dat een voorstel dat de PS in 2011 voor het eerst indiende en waarmee de partij het variabele deel van de vergoeding van bedrijfsleiders tot 30% wilde beperken, een jaar later met een ruime meerderheid werd verworpen.

De partij houdt echter koppig vol en dient hetzelfde voorstel opnieuw in, met daarin dezelfde absurde sanctie en eis als de vorige keer. Het deel boven 30% tegen 80% belasten vormt zonder enige twijfel een schending van het gelijkheidsprincipe en de toekenning van een variabele vergoeding verbinden aan de voorwaarde dat het bedrijf tijdens de 24 maanden die aan de betaling ervan voorafgingen, geen collectieve ontslagen doorvoerde, staat gelijk met het miskennen van de grondslagen van de economie.

Een collectief ontslag is immers niet automatisch het gevolg van een slecht beheer. Of we dat nu willen of niet, in een wereld waarin de technologie elke dag wat belangrijker wordt, zijn herstructureringen soms nodig om een onderneming economisch leefbaar te houden.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117