Vinden

VAPZ: maximale bijdragen 2022

In principe worden de bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) maar als aftrekbare beroepskosten beschouwd in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden en voor zover de aangeslotene tijdens het betrokken jaar daadwerkelijk de volgens zijn sociaal statuut verschuldigde bijdragen heeft betaald.

Door de coronacrisis stelt de overheid zich echter wat toleranter op. Daardoor zijn de VAPZ-bijdragen die in 2022 werden betaald aftrekbaar als beroepskosten als de zelfstandige in 2022 de bijdragen betaalde die hij verschuldigd was voor 2022; de naar 2021 uitgestelde bijdragen voor 2020 waarvoor hij een afbetalingsplan heeft verkregen dat in 2022 is vervallen; en de naar 2022 uitgestelde bijdragen voor 2021.

Concreet komt het aftrekbare maximum voor de VAPZ-bijdragen voor het jaar 2022 op 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige bijdragen worden berekend, met een maximum van 3.447,62 euro voor de pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is en op 9,4% van datzelfde inkomen met een maximum van 3.966,67 euro voor de pensioenovereenkomsten waar wel een solidariteitsstelsel aan gekoppeld is.

Voor de sociale bijdragen van 2022 is het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend in de regel gelijk aan het netto belastbare beroepsinkomen van het aanslagjaar 2020, vermenigvuldigd met de breuk 570,76/536,06.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266