NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

VAPZ: maximale bijdragen 2022

In principe worden de bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) maar als aftrekbare beroepskosten beschouwd in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden en voor zover de aangeslotene tijdens het betrokken jaar daadwerkelijk de volgens zijn sociaal statuut verschuldigde bijdragen heeft betaald.

Door de coronacrisis stelt de overheid zich echter wat toleranter op. Daardoor zijn de VAPZ-bijdragen die in 2022 werden betaald aftrekbaar als beroepskosten als de zelfstandige in 2022 de bijdragen betaalde die hij verschuldigd was voor 2022; de naar 2021 uitgestelde bijdragen voor 2020 waarvoor hij een afbetalingsplan heeft verkregen dat in 2022 is vervallen; en de naar 2022 uitgestelde bijdragen voor 2021.

Concreet komt het aftrekbare maximum voor de VAPZ-bijdragen voor het jaar 2022 op 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige bijdragen worden berekend, met een maximum van 3.447,62 euro voor de pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is en op 9,4% van datzelfde inkomen met een maximum van 3.966,67 euro voor de pensioenovereenkomsten waar wel een solidariteitsstelsel aan gekoppeld is.

Voor de sociale bijdragen van 2022 is het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend in de regel gelijk aan het netto belastbare beroepsinkomen van het aanslagjaar 2020, vermenigvuldigd met de breuk 570,76/536,06.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580