Vinden

VAPZ: maximale aftrekbare bijdrage

Hoe hoog is de maximale aftrekbare bijdrage voor het jaar 2020 in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)? Het bedraagt 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.291,30 euro voor pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is en 9,4% met een absoluut maximum van 3.786,81 euro voor de pensioenovereenkomsten waar wel een solidariteitsstelsel aan verbonden is, zo antwoordt de fiscus in een circulaire.

De maximale bijdrage wordt nog altijd vastgesteld op basis van de inkomsten verkregen tijdens het derde jaar vóór dat waarvoor die bijdrage is verschuldigd. Voor de sociale bijdragen van 2020 is het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend in de regel gelijk aan het netto belastbare beroepsinkomen van het aanslagjaar 2018, vermenigvuldigd met de breuk 544,88/517,83.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617