Vinden

Vakbondsafgevaardigden overbeschermd

Sinds 1991 geldt er voor vakbondsafgevaardigden een bijzondere bescherming op het gebied van ontslag. Ze kunnen immers alleen worden ontslagen om een voorafgaand door de arbeidsrechter erkende dringende reden of om voorafgaand door het bevoegde paritaire orgaan erkende economische of technische redenen.

De PTB vindt die bescherming ontoereikend en vraagt om een striktere procedure. Wanneer de werkgever in het kader van een ontslag overmacht inroept, zou de rechter niet langer de mogelijkheid krijgen om de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de beschermde werknemer tijdens de gerechtelijke procedure te schorsen.

Het ontslag zou nietig zijn wanneer de rechter de werknemer in het gelijk stelt en de rechter zou bovendien verplicht zijn om een dwangsom “van minstens 5.000 euro per dag” op te leggen wanneer de werkgever weigert om de werknemer weer in dienst te nemen.

Dat staat helemaal niet in verhouding tot het nagestreefde doel, zo meent de Raad van State in een vernietigend commentaar op een wetsvoorstel dat, aldus de raad “de door de wet van 19 maart 1991 ingevoerde ongelijke behandeling tussen (kandidaat-)personeelsafgevaardigden en andere werknemers op het vlak van ontslagbescherming nog opdrijft”.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117