NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Vakantie op basis van prestaties tijdens het lopende jaar

Elke werknemer die tijdens het lopende jaar volledig is tewerkgesteld kan tijdens datzelfde jaar vier weken jaarlijkse vakantie nemen: zo luidt de Europese regel, die ons landt negeert door de verschillende stelsels voor ambtenaren, bedienden en arbeiders te blijven toepassen. Waar er voor ambtenaren al een verband is tussen de prestaties in het lopende jaar en het recht op jaarlijkse vakantie, blijft voor arbeiders en bedienden het recht op wettelijke vakantie gekoppeld aan prestaties die tijdens het voorgaande jaar werden geleverd.

Bovendien is er een verschil in de uitbetaling van het vakantiegeld voor arbeiders en bedienden. Bedienden ontvangen hun vakantiegeld rechtstreeks van hun werkgever, terwijl voor arbeiders een RSZ-inhouding wordt verricht op de lonen van het vakantiedienstjaar, waarna de bijdragen via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en vakantiekassen het jaar daarna worden uitbetaald aan de arbeiders.

Daardoor hebben de bedrijven hoge administratiekosten, zo argumenteert de N-VA, die vanuit een streven naar harmonisering voorstelt om het recht op jaarlijkse vakantie voortaan te baseren op de prestaties van het lopende jaar en zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld rechtstreeks door de werkgever aan de werknemer te laten betalen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends