NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Vakantie op basis van prestaties tijdens het lopende jaar

Elke werknemer die tijdens het lopende jaar volledig is tewerkgesteld kan tijdens datzelfde jaar vier weken jaarlijkse vakantie nemen: zo luidt de Europese regel, die ons landt negeert door de verschillende stelsels voor ambtenaren, bedienden en arbeiders te blijven toepassen. Waar er voor ambtenaren al een verband is tussen de prestaties in het lopende jaar en het recht op jaarlijkse vakantie, blijft voor arbeiders en bedienden het recht op wettelijke vakantie gekoppeld aan prestaties die tijdens het voorgaande jaar werden geleverd.

Bovendien is er een verschil in de uitbetaling van het vakantiegeld voor arbeiders en bedienden. Bedienden ontvangen hun vakantiegeld rechtstreeks van hun werkgever, terwijl voor arbeiders een RSZ-inhouding wordt verricht op de lonen van het vakantiedienstjaar, waarna de bijdragen via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) en vakantiekassen het jaar daarna worden uitbetaald aan de arbeiders.

Daardoor hebben de bedrijven hoge administratiekosten, zo argumenteert de N-VA, die vanuit een streven naar harmonisering voorstelt om het recht op jaarlijkse vakantie voortaan te baseren op de prestaties van het lopende jaar en zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld rechtstreeks door de werkgever aan de werknemer te laten betalen.
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580