Vinden

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

België telt ongeveer 1,1 miljoen zelfstandigen, waarvan twee derde een man is. Voor hen bestond tot nu toe geen vaderschaps- of geboorteverlof. Daar kwam op 1 mei van dit jaar verandering in.

Elke zelfstandige vader of meeouder heeft voortaan voor elk kind dat na die datum werd geboren recht op een geboorteverlof van maximaal 10 dagen, dat hij, als hij dat wenst, in halve dagen kan opnemen.

Het verlof moet binnen de vier maanden volgend op de datum van de geboorte worden opgenomen, maar binnen de periode waarvoor hij een uitkering krijgt, moet de zelfstandige zijn activiteit wel volledig stopzetten.

De daguitkering is gelijk aan de moederschapsuitkering voor een vrouwelijke zelfstandige en de ontvangers van de uitkering voor vaderschapsverlof of geboorteverlof die hun beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken gedurende een periode van maximaal acht dagen, hebben bovendien recht op vijftien dienstencheques (BS 8 mei, p. 44.094).
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief