Vinden

Vaderschapsuitkering: van 10 naar 20 dagen

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of co-ouder worden recht op een vaderschaps- en geboorteuitkering van tien dagen. De zelfstandige ontvangt dan 81,63 euro per dag, op voorwaarde dat hij die dagen opneemt binnen de vier maanden die volgen op de geboorte van zijn kind.

Het kan ook minder: als hij niet meer dan acht dagen opneemt, ontvangt hij een eenmalige premie van 135 euro. De onderbreking van tien dagen wordt geleidelijk uitgebreid naar vijftien dagen (of dertig halve dagen) voor geboortes vanaf 1 januari 2021 en naar twintig volledige (of veertig halve) dagen voor geboortes vanaf 1 januari 2023.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617