Vinden

Vaccinatieverlof verlengd

Zoals in de tekst was opgenomen, heeft de Ministerraad beslist om in een koninklijk besluit de datum uit te stellen waarop de wet van 15 november 2022 afloopt, die een recht op klein verlet invoert voor werknemers om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. De regeling wordt verlengd tot 31 maart 2023.

Tot die datum hebben werknemers het recht om met behoud van hun loon afwezig te zijn op het werk gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Ze moeten vooraf hun werkgever op de hoogte brengen en op vraag van die laatste een bewijs voorleggen, bijvoorbeeld de bevestiging van hun afspraak.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266