Vinden

Vaccinatiegraad per bedrijf

Arbeidsartsen en interne of externe preventiediensten van ondernemingen mogen op de hoogte worden gebracht van de precieze vaccinatiegraad in de bedrijven waarvoor ze werken, op voorwaarde dat het aantal gevaccineerden tussen 20% en 90% ligt. Voor ondernemingen waar het aantal gevaccineerden onder of boven die drempels ligt, wordt uitsluitend die informatie meegedeeld.

De percentages worden echter alleen bekendgemaakt voor bedrijven met minstens 50 werknemers om te voorkomen dat uit de informatie onrechtstreeks kan worden afgeleid wat de vaccinatiestatus van de individuele werknemers is. Het beoogde doel is uiteraard bewustmaking in ondernemingen waar de vaccinatiegraad laag is.

De arbeidsarts brengt de betrokken ondernemingen met lage vaccinatiegraad hiervan op de hoogte en legt de lage vaccinatiecijfers voor aan het comité PBW (Preventie en Bescherming op het Werk), of, als dat er niet is, aan de vakbondsafvaardiging.

Op die manier kan met alle betrokken actoren worden nagegaan welke collectieve acties inzake sensibilisering nuttig en haalbaar zijn. Tijdens sensibiliseringsacties moet de privacy van alle werknemers gewaarborgd worden.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941