Vinden

Uren van studenten tellen niet

Om de werkdruk in bepaalde sectoren te verlichten, besliste de regering om geen rekening te houden met de uren die studenten in het tweede kwartaal van 2020 presteren. Zelfs als zijn contingent van 475 uren per jaar reeds in het eerste kwartaal op is, is voor alle in het tweede kwartaal gepresteerde uren een solidariteitsbijdrage mogelijk in plaats van de gewone bijdragen.

De online teller waarop het resterende aantal uren kan worden geraadpleegd, wordt eind april aangepast. De gewestinstellingen die bevoegd zijn voor de uitkering van de kinderbijslag gaan na hoe ze hun reglementering kunnen aanpassen om te voorkomen dat de studenten die in het tweede kwartaal werken, hun kinderbijslag verliezen. Zodra daarover meer informatie beschikbaar is, wordt die meegedeeld via de website www.studentatwork.be.

Daarnaast komt er een aanpassing van het begrip persoon ten laste in de fiscale wetgeving.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501