Vinden

Uitstel voor elektronische sociale verkiezingen?

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt vast dat heel wat ondernemingen die geen elektronische stemming hebben gepland op de oorspronkelijke dag X, desondanks toch een elektronische stemming willen organiseren in het kader van de gezondheidsmaatregelen in verband met de Covid-19-crisis. Daarom vraagt de raad aan de wetgever om de nodige maatregelen te nemen, zodat het mogelijk is om op dat vlak nog geldige akkoorden af te sluiten.

De beslissing om het elektronisch stemmen bij de sociale verkiezingen mogelijk te maken, moet in de onderneming immers samen met de datum en het uur van die verkiezingen worden aangeplakt en dat 90 dagen voor de verkiezingen.

De termijn van 90 dagen voor de verkiezingen is echter al overschreden, zo stelt de CD&V vast. Daarom vraagt de partij om de termijn voor het afsluiten van een akkoord over elektronisch stemmen terug te brengen tot 56 dagen, zodat de ondernemingen die als eerste hun sociale verkiezingen organiseren (op 16 november) nog tot 13 oktober de tijd hebben om een dergelijk akkoord af te sluiten.
Lees meer: Opschorting procedure sociale verkiezingen 2020
Lees meer: Elektronisch stemmen bij sociale verkiezingen 2020

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437