Vinden

Uitstel voor elektronische sociale verkiezingen?

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt vast dat heel wat ondernemingen die geen elektronische stemming hebben gepland op de oorspronkelijke dag X, desondanks toch een elektronische stemming willen organiseren in het kader van de gezondheidsmaatregelen in verband met de Covid-19-crisis. Daarom vraagt de raad aan de wetgever om de nodige maatregelen te nemen, zodat het mogelijk is om op dat vlak nog geldige akkoorden af te sluiten.

De beslissing om het elektronisch stemmen bij de sociale verkiezingen mogelijk te maken, moet in de onderneming immers samen met de datum en het uur van die verkiezingen worden aangeplakt en dat 90 dagen voor de verkiezingen.

De termijn van 90 dagen voor de verkiezingen is echter al overschreden, zo stelt de CD&V vast. Daarom vraagt de partij om de termijn voor het afsluiten van een akkoord over elektronisch stemmen terug te brengen tot 56 dagen, zodat de ondernemingen die als eerste hun sociale verkiezingen organiseren (op 16 november) nog tot 13 oktober de tijd hebben om een dergelijk akkoord af te sluiten.
Lees meer: Opschorting procedure sociale verkiezingen 2020
Lees meer: Elektronisch stemmen bij sociale verkiezingen 2020

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Wetstraat
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493