Vinden

Uitstel voor een ‘vergetelheid’

Goed nieuws voor wie ‘vergat’ een juridische constructie in zijn jaarlijkse belastingaangifte te vermelden. De boete is in de toekomst mogelijk minder gepeperd. Tot nu toe was elke rechtszaak ertegen immers gedoemd te mislukken. Een dergelijke rechtszaak moet aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank van eerste aanleg, maar er is geen enkele bepaling waarin die de mogelijkheid heeft om de overtreder uitstel te verlenen, terwijl hij dat wel zou kunnen krijgen als hij voor dezelfde feiten voor de correctionele rechtbank zou verschijnen.

Het Grondwettelijk Hof vindt het gelaakte artikel (145 WIB) wel degelijk ongrondwettelijk. Het voegt er echter voorzichtigheidshalve aan toe dat die ongrondwettelijkheid niet tot gevolg heeft dat die bepaling, in afwachting van een optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen worden toegepast door de rechtsinstanties wanneer zij vaststellen dat de overtredingen vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet onevenredig is met de ernst van de overtreding en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel te verlenen zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien.
Lees meer


 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
De tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld

 

Verplichtingen op het werk ikv coronavirus

Coronavirus: verplichtingen op het werk (volgens het KB van 28 oktober 2021)

 

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

 

Wetstraat
Wijziging affichering van tarieven door zorgverstrekkers

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft - BS 12 november , p. 111.837