Vinden

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid aan 10% belast?

Gezien de omstandigheden zijn meer dan een miljoen mensen momenteel tijdelijk werkloos. Zij ontvangen allemaal een uitkering, die 70% bedraagt van hun brutoloon (begrensd op 2.755 euro per maand), ongeacht het gezinsstatuut. Van die uitkering wordt echter 26,75% voorheffing afgehouden.

In zekere zin is dat ook logisch: in ‘normale’ tijden, wanneer tijdelijke werkloosheid per definitie beperkt is in de tijd, wordt die uitkering immers gecombineerd met een inkomen uit arbeid. Zonder die voorheffing zou de begunstigde achteraf heel wat meer belastingen moeten betalen.

Kunnen we het nu echter nog over ‘normale’ tijden hebben? Niemand, zo stelt de sp.a, kan momenteel voorspellen hoe lang de geldende veiligheidsmaatregelen nog behouden moeten blijven. Het behoud van het tarief leidt voor honderdduizenden gezinnen tot een drastische daling van het beschikbare inkomen.

De partij vraagt dan ook om het tarief van de personenbelasting op de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid die worden toegekend voor gehele of gedeeltelijke schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gelegen in de periode vanaf 1 maart 2020, te verlagen naar 10%.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501