Vinden

Uitkering voor zieke zelfstandigen vanaf dag één

Sinds juli 2019 ontvangen zelfstandigen die langer dan zeven dagen ziek zijn, vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering. De ziekteperiode start echter maar vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift arbeidsongeschiktheid heeft getekend.

Het is dan ook belangrijk dat de zieke zelfstandige snel naar de dokter gaat. Maar hoe kan dat binnen een redelijke termijn als alle medische diensten worden ingezet in de strijd tegen Covid-19?

Door de coronacrisis zijn heel wat raadplegingen bij specialisten naar een latere datum verschoven. Getuigschriften arbeidsongeschiktheid werden later opgemaakt, zodat zieke zelfstandigen het risico liepen een deel van hun ziekte-uitkering te verliezen.

Daarom besliste de regering om de bepaling die tot dat probleem leidt, tijdelijk af te schaffen. Tijdens de coronacrisis kunnen zelfstandigen een ziekte-uitkering krijgen vanaf de eerste dag dat ze ziek zijn, en niet langer vanaf de datum die op het doktersattest staat. De maatregel geldt van 1 maart tot eind september 2020.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501