Vinden

Uitkering voor zelfstandigen vanaf dag één

In theorie heeft een zelfstandige die meer dan zeven dagen arbeidsongeschikt is, recht op een vergoeding voor de volledige periode. De vergoeding is verschuldigd vanaf de achtste dag en dat met terugwerkende kracht, dus voor de volledige periode van arbeidsongeschiktheid, vanaf de eerste dag.

In de praktijk kan de arbeidsongeschiktheid echter maar ingaan vanaf de datum waarop ze door een arts werd vastgesteld, zodat een zelfstandige die door onwetendheid, door overmacht of eenvoudigweg omdat hij aanvankelijk denkt dat zijn ziekte van korte duur zal zijn, wordt bestraft.

De zeven partijen die in de huidige regering zitten, zijn zich van het probleem bewust en vroegen in juni al om de arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen te erkennen vanaf de eerste dag van de daadwerkelijke stopzetting, zoals dat in het algemene stelsel het geval is. De Kamer beloofde de kwestie dringend te behandelen.

Vier maanden later is er echter niet veel veranderd en aangezien de huidige pandemie ervoor gezorgd heeft dat heel wat raadplegingen werden uitgesteld, wordt het alsmaar moeilijker om op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid bij een arts langs te gaan. Dezelfde partijen vragen dan ook dat in afwachting van een structurele oplossing de eerste dag van de daadwerkelijke stopzetting door arbeidsongeschiktheid in aanmerking wordt genomen voor de periode van 1 oktober tot 31 december van dit jaar.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Overzicht 2020: tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld - overzicht 2020

 

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler in beeld
 

WIB92 - Nieuwe weergave

WIB92 - Nieuwe weergave met bijgewerkt commentaar per artikel

 

Wetstraat
Bepalingen inzake basisbankdienst voor ondernemingen

Wet houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht - BS 24 november, p. 82.690
 

Beroepsprocedure tegen administratieve geldboete

Wet tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2 van het Wetboek van economisch recht - BS 20 november, p. 81.698

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een beroepsreglementering

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering - BS 13 november, p. 80.051