Vinden

Uitbreiding van het begrip ambachtsman

Ons land telt ongeveer 2.000 erkende ambachtslieden. Binnenkort zullen dat er echter heel wat meer zijn. Er ligt immers een wetsontwerp klaar waarmee de erkenningsmogelijkheden als ambachtsman kunnen uitbreiden naar ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en naar ondernemingen waarvan slechts een deel van de activiteiten ambachtelijk is.

Dat was een vraag van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kmo, die zo een einde wil maken aan de onmiskenbare discriminatie tussen zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen in hoofdberoep. De eersten kunnen immers als ambachtsman worden erkend terwijl ze, in het kader van een arbeidsovereenkomst, eveneens niet-ambachtelijke beroepsactiviteiten uitoefenen. Een zelfstandige in hoofdberoep kan echter niet meer als ambachtsman worden erkend zodra hij naast zijn ambachtelijke activiteiten ook een niet-ambachtelijke beroepsactiviteit uitoefent.

De tekst verduidelijkt de wet uit 2014 houdende de wettelijke definitie van de ambachtsman en maakt het mogelijk om ook ambachtslieden in de voedingssector te erkennen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Ontwerpen van staatsbegroting begrotingsjaar 2023

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

 

Tweede pensioenpijler in beeld

De tweede pensioenpijler in beeld - situatie op 1 januari 2022

 

Arbeidsmarkt en origine

Arbeidsmarkt en origine (socio-economische monitoring 2022)

 

Wetstraat
Verbetering binnenluchtkwaliteit gesloten plaatsen voor publiek toegankelijk

Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn -  BS 1 december, p. 88.761

Fiscale en financiële bepalingen

Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen - BS 30 november, p. 88.145

Responsabilisering werkgevers inzake invaliditeit en alternatieve financiering sociale zekerheid

Wet houdende diverse bepalingen inzake responsabilisering van de werkgevers inzake invaliditeit en inzake alternatieve financiering van de sociale zekerheid - BS 30 november, p. 88.169