Vinden

UBO-register: de drempel van 25% herzien?

Onder leiding van een internationaal krantenconsortium hebben robots die het gedrag van duizenden surfers simuleerden een jaar lang gegevens uit het Luxemburgse register van effectieve begunstigden gehaald. In tegenstelling tot het Belgische UBO is het LBR (Luxembourg Business Register) immers vrij toegankelijk via deze link: 
https://www.lbr.lu/mjrcs-rbe/jsp/webapp/static/mjrcs/fr/mjrcs-rbe/asbl_fondation.html

De onthullingen van Open Lux zijn dan ook niet altijd even verrassend, maar toch deden ze in ons land een hevig debat oplaaien in de commissie voor de Financiën, waar de minister van Financiën niet uitsloot dat de drempel van 25% aandelen of stemrechten, vanaf wanneer de effectieve begunstigde zich moet bekendmaken, zou worden herzien.

Momenteel is 92% van de vennootschappen en 45% van de vzw’s en de stichtingen in het Belgische UBO-register opgenomen. In het Groothertogdom Luxemburg zijn er 124.000 vennootschappen in het LBR ingeschreven. Daarvan hebben er 64.000 nog steeds geen eigenaar.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992