Vinden

UBO gesloten voor het grote publiek

Van de registers van uiteindelijke begunstigden was dat van het Groothertogdom Luxemburg zonder twijfel het vlotst toegankelijk voor het grote publiek. Het was immers vrij raadpleegbaar via het internet, terwijl wie het Belgische register wilde raadplegen, zich elektronisch moest identificeren.

Dat was echter buiten een grote Luxemburgse vastgoedgroep gerekend, die eind november een arrest verkreeg van het Europese Hof van Justitie, waarin dat verklaart dat de toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijke begunstigden een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens.

De mogelijkheid voor het grote publiek om de twee registers in te zien werd onmiddellijk geschorst. Een voorliggend wetsontwerp zal daardoor terugkeren naar de voordien bestaande situatie, toen “alleen personen of organisaties die een legitiem belang” kunnen aantonen, toegang tot het register hadden.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266