NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

UBO gesloten voor het grote publiek

Van de registers van uiteindelijke begunstigden was dat van het Groothertogdom Luxemburg zonder twijfel het vlotst toegankelijk voor het grote publiek. Het was immers vrij raadpleegbaar via het internet, terwijl wie het Belgische register wilde raadplegen, zich elektronisch moest identificeren.

Dat was echter buiten een grote Luxemburgse vastgoedgroep gerekend, die eind november een arrest verkreeg van het Europese Hof van Justitie, waarin dat verklaart dat de toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijke begunstigden een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens.

De mogelijkheid voor het grote publiek om de twee registers in te zien werd onmiddellijk geschorst. Een voorliggend wetsontwerp zal daardoor terugkeren naar de voordien bestaande situatie, toen “alleen personen of organisaties die een legitiem belang” kunnen aantonen, toegang tot het register hadden.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580