Vinden

U bent de fiscus niets verschuldigd!

Na phishing lijkt nu smishing in opmars. Voorlopig worden de valse sms’en vooral in het Nederlands verzonden, maar het is algemeen geweten dat cybercriminelen geen rekening houden met grenzen, ook niet met de taalgrens.

Zo doen er al een tijd sms’en de ronde die van de FOD Financiën lijken te komen. U krijgt erin het bericht dat u een schuld hebt bij de belastingadministratie en dat u die zo snel mogelijk moet betalen door op een link te klikken. Doe dat vooral niet. De FOD Financiën waarschuwt dat het om valse sms’en gaat en geeft een aantal voorbeelden.

De overheidsdienst herinnert er nog eens aan dat er slechts twee manieren zijn om een betaling ten gunste van de FOD uit te voeren: via MyMinfin of op een officiële rekening. Die laatste hebben allemaal de volgende structuur: BEXX 6792 XXXX XXXX. Er is nog een derde mogelijkheid, maar die is in tijden van corona in de praktijk niet beschikbaar: u kunt ter plaatse gaan om te betalen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Aanvullende indicatoren naast het bbp - februari 2021

Aanvullende indicatoren naast het bbp (levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en duurzaamheid van de economie) - februari 2021

 

Concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - december 2020.

 

Wetstraat
Wijzigingen rond registratie-, hypotheek-, griffie- en successierechten

Wet houdende diverse wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, aan het Wetboek der successierechten, aan het Wetboek diverse rechten en taksen en aan de hypotheekwet van 16 december 1851, alsook aan het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 19 februari, p. 16.011

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 11 februari, p. 12.984
 

Goedkeuring reglement van plichtenleer

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) - BS 11 februari, p. 12.992