Vinden

Tweedehands auto’s: 113 punten waarover geen discussie meer mogelijk is

Bij alle rechtbanken weet men dat de verkoop van tweedehands auto’s een eeuwige bron van conflicten is. In een poging om daar een einde aan te maken, verplicht de wetgever sinds 1 november elke professional die een tweedehands auto aan een particulier verkoopt, om in 113 punten de staat van het voertuig, zijn onderdelen en de reserve-onderdelen te beschrijven.

Voor elk punt moet er een beoordeling worden gegeven op drie niveaus: goede staat, sporen van gebruik, te repareren. Voor elk punt dat in de twee laatste kolommen is aangevinkt, kunnen de partijen, naar keuze van de koper, overeenkomen dat die laatste geen aanpassingen voor de levering vraagt. Doet hij dat wel, dan moeten in de bijlage, die voortaan deel uitmaakt van het verkoopcontract, de aanpassingen/reparaties worden vermeld die voor levering werden uitgevoerd.

Gebeurt de levering niet op de in het verkoopcontract overeengekomen datum, dan kan de koper het contract onmiddellijk stopzetten wanneer die datum voor hem van wezenlijk belang is en als dusdanig in het verkoopcontract werd opgenomen. In de andere gevallen kan hij een nieuwe leveringsdatum voorstellen en het contract beëindigen als het voertuig niet op die nieuwe datum is geleverd. (KB 5 april 2019, BS 8 mei 2019)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481