Vinden

Top Transport - In de tang tussen Brexit en COVID-19

Onder impuls van de pandemie boekten de transportbedrijven in 2020 een gemiddeld omzetverlies van 15 procent. “Zonder versterking van hun kapitaalstructuur en solvabiliteit zullen veel transporteurs hun maatschappelijke taken niet meer kunnen invullen”, waarschuwt de beroepsfederatie Febetra. (Wouter Temmerman)

Wie een blik werpt op de kerncijfers die Febetra over 2020 bekendmaakte, zou denken dat de transportsector het voorbije jaar ondanks alles goed is doorgekomen: meer ondernemingen zijn actief in het transport, ze zetten samen beduidend meer voertuigen in en leggen meer kilometers af. Toch gewaagde Febetra eerder al dat de economische groei eind 2019 al stokte en vanaf maart spaarde corona evenmin de transporteurs. Bij het begin van de pandemie bestempelde de overheid het transport echter wel als een essentiële sector. Daardoor moesten de transporteurs in tegenstelling tot andere delen van de economie op geen enkel moment hun activiteiten volledig stilleggen. De impact op de individuele transportondernemingen hangt dan ook vooral af van hoe actief hun klanten konden of mochten blijven tijdens de lockdowns. “Transporteurs die voor de horeca of voor de evenementensector rijden bijvoorbeeld werden en worden nog steeds veel zwaarder getroffen dan hun collega’s die in de farma of de bevoorrading van warenhuizen actief zijn”, vertelt Philippe Degraef, directeur van Febetra.

Gemiddeld 15% omzetverlies

Dat de transporteurs actief bleven, betekent dus niet dat het automatisch ook een goed jaar werd. Philippe Degraef schetst de moeilijke situatie bij de transporteurs met meer lege kilometers, grote problemen om heen- en terugritten te combineren en extra kosten door de sanitaire voorschriften. “Volgens een studie van het VBO bevindt ongeveer een kwart van de transportbedrijven zich door de gevolgen van de sanitaire crisis in bijzonder zwaar weer. Het gemiddeld omzetverlies bedraagt 15 procent. Zonder versterking van hun kapitaalstructuur en solvabiliteit dreigen een groot aantal transportondernemingen in een scenario terecht te komen waarin ze hun maatschappelijke kerntaken niet meer zullen kunnen vervullen. Vrachtwagenchauffeurs en logistieke medewerkers hebben zich het afgelopen jaar – vaak in moeilijke omstandigheden en ondanks een pak operationele obstakels – uit de naad gewerkt om de economie zo goed en zo kwaad als het kon verder te laten draaien. Wie nu nog de essentiële rol van al die cruciale medewerkers uit de sector transport en logistiek in twijfel durft te trekken, die leeft duidelijk op een andere planeet.”

Europese slagkracht

Transporteurs die buiten de landsgrenzen rijden, zagen zich bovendien geconfronteerd met een bonte mengeling van nationale regels over quarantaineverplichtingen, formulieren en attesten of Covid-tests. “Europa mist slagkracht”, klaagt Philippe Degraef aan. Hij geeft het voorbeeld van de aankondiging dat vrachtwagenchauffeurs zouden worden vrijgesteld van verplichte Covid-tests. Die aanbeveling kunnen lidstaten echter naast zich neerleggen. “Dat is precies wat Frankrijk gedaan heeft enkele dagen voor Kerstmis”, vertelt Degraef. “Het besliste plots dat vrachtwagenchauffeurs die uit het Verenigd Koninkrijk kwamen een negatieve Covid-test moesten kunnen voorleggen. Met chaotische taferelen in Kent tot gevolg en duizenden chauffeurs die moederziel alleen zonder toegang tot de meest elementaire sanitaire faciliteiten ergens op een parking of een pechstrook in hun cabine Kerst hebben moeten vieren, ver weg van hun familie. Met Europese aanbevelingen die niet bindend zijn, schieten we echt niets op.”

To deal or not to deal

Veel van de in Kent gestrande chauffeurs zullen zich hebben afgevraagd of ze een voorbode meemaakten van de nakende Brexit. Op de valreep bereikten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dan toch nog een akkoord, dat onder andere een hoofdstuk bevat over het commercieel goederenvervoer tussen, door en binnen het grondgebied van beide partijen. “Het akkoord herneemt de EU-regels over de toegang tot het beroep, de rij- en rusttijden, de tachograaf, de vakbekwaamheid van chauffeurs en de detachering van werknemers”, vat Philippe Degraef samen. “Britse vervoerders moeten dus aan deze EU-regels blijven voldoen, wat vanuit het oogpunt van de eerlijke concurrentie heuglijk nieuws is.” Verder erkent het VK de communautaire vergunning en de EU van haar kant de Britse transportvergunning. Concreet betekent dit dat noch EU-vervoerders die op het VK actief zijn, noch Britse vervoerders die op de EU actief zijn, een CEMT-vergunning (voor vervoer buiten de EU) nodig hebben. “Het enige verschil voor EU-vervoerders is dat ze aansluitend op een internationale rit slechts twee cabotageritten meer mogen uitvoeren in het VK in plaats van drie voorheen”, preciseert de Febetra-voorzitter.

Stilte voor de storm?

Het afwenden van het horrorscenario van een no deal was na een moeilijk jaar een opsteker voor de transportsector. Toch wil Febetra niet blind zijn voor de keerzijde van de nieuwe situatie. Uiteindelijk is het VK voortaan een ‘derde’ land en dat heeft hoe dan ook gevolgen. “De stromen tussen beide partijen verlopen sinds 1 januari inderdaad in een totaal andere context. Douaneformaliteiten zijn voortaan de regel. Veel vervoerders, maar ook een groot deel van hun klanten zijn hier niet mee vertrouwd. Heel opvallend, maar niet echt onverwacht, is het gebrek aan voorbereiding vooral aan Britse kant met alle problemen, vertragingen en extra kosten vandien. Omdat de trafiek naar en van het VK momenteel nog altijd op een laag pitje staat, is de zo gevreesde regelrechte chaos voorlopig uitgebleven. De balans zal pas kunnen worden opgemaakt als de transportstromen opnieuw hun gebruikelijk niveau halen. Is het stilte voor de storm? Wait and see.”

Veerkracht

Dat de transportsector zal terugkeren naar de precoronastatus trekken weinigen in twijfel. Ook Philippe Degraef verwacht dat de sector veerkracht zal tonen en is dus optimistisch. “Ook al zal het moeilijk zijn om 2020 uit ons geheugen te wissen, het komt er nu vooral op aan om de blik op de toekomst te richten”, besluit hij. “De transportsector heeft in het verleden altijd blijk gegeven van een enorme veerkracht. Die enorme troef zal maximaal uitgespeeld moeten worden om, zodra de economie terug opveert, mee te surfen op die opwaartse golf en opnieuw uit het dal te kruipen.”


Transportplanning ziet nieuwe efficiëntiewinsten

De economische klap die de pandemie in de transportsector veroorzaakte, stimuleert veel ondernemingen om kosteneffi- ciënter tewerk te gaan. Bij die oefening kijken ze almaar vaker in de richting van specialisten in route-optimalisatie. Een efficiëntere planning kan de transportkosten fors reduceren. De Oost-Vlaamse specialist Conundra kende daardoor een goed jaar in 2020. Het werkt voor klanten zoals Ahold Delhaize, Colruyt Group, bpost, H. Essers, GLS of HelloFresh. CEO Steven De Schrijver nuanceert echter. “De markt kende een gemengde evolutie in 2020”, vertelt hij. “We hebben dit jaar enorm onze waarde kunnen bewijzen voor de retailers. Zij kenden een boom, maar het was belangrijk dat alles tijdig geleverd werd en dat de winkelrekken konden worden aangevuld. Ook e-commerce groeide als kool en dat zorgt ervoor dat spelers als HelloFresh verder kijken dan enkel het reduceren van hun transportkost. De volumes swingen de pan uit: het gaat niet om 10 procent extra, maar om 50 tot 60 procent meer volume. Dan bots je op de grenzen van de supply chain en daarom hebben we gewerkt aan oplossingen die verder kijken dan de transportkost. Binnen onze applicatie berekent een algoritme niet enkel de beste route, maar kan het ook bottlenecks in de hele supply chain aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan het inbouwen van groene leveringen. Mensen voor wie hun bestelling niet dringend is, kunnen dat aangeven en dat heeft zowel ecologisch als voor de planning een positieve impact.”

Naast het positieve verhaal voor retail en e-commerce ziet Steven De Schrijver een moeilijker parcours voor het zuivere transport. “Daar speelt de afhankelijkheid van bepaalde sectoren een grote rol. Transporteurs in de horeca bijvoorbeeld zagen hun business wegvallen. Maar ook daar zien we opportuniteiten om efficiënter te rijden die verder gaan dan de routeplanning. Gemiddeld zijn containers voor ongeveer 50% gevuld. Het is mogelijk om te evolueren naar 60% of meer, wat in termen van volumes een enorm verschil zou betekenen. Een half gevuld transport dat vertrekt in Engeland kan onderweg naar Italië een levering oppikken in België en afzetten in Zwitserland. Dat vergt echter uitwisseling van data en daarom werken we nu aan oplossingen die het beheer van data versnellen en verhelderen. Voor het internationaal transport kan dat enorme winsten opleveren.”


Dit artikel is verschenen in Top Transport die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776